EmailTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin +358 29 080 0600
LinkedIn Twitter Facebook Youtube

Tuulenhalkojana kohti tulevaisuutta

KANSI

Ratsastamme kehityksen aallonharjalla vuodesta toiseen ja etsimme sekä hyödynnämme aktiivisesti alan parhaita ideologioita ja käytäntöjä. HUBilla jatkuvan parantamisen malli on ollut käytössä jo pitkään ja HUBilaiset ideoivat sekä kehittävät toimintoja ja palveluita jatkuvasti. Meillä jokainen työntekijä ja kaikki sidosryhmät on roolitettu tukemaan työympäristön parantamista.

Yrityksen sisällä koulutamme ihmisiä työntutkimukseen, Lean ajatteluun ja ongelmanratkaisutyökaluihin (esim Six sigma ja 8D). Muutama viikko sitten lanseerasimme sarjassaan ensimmäisen HUB akatemian, joka kouluttaa avainresurssejamme HUBin sisäisiin prosesseihin. Koulutus tarjoaa siinä määrin perspektiiviä sekä osaamista myös firman ulkopuolelta, että akatemian suorittamiseen voidaan liittää myös ammattitutkintoja. HUB Akatemia toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

HUB on kasvuyritys vaativassa business ekosysteemissä. Varmistaaksemme jatkuvan kasvun tuotamme asiakkaillemme palveluita ja uusia ratkaisuja kiivaaseen tahtiin, toisinaan jopa markkinoiden ensimmäisinä. Tällä hetkellä työstämme Process Integration Tool (PIT) -nimistä tietokantaa, joka yhdistää niin Big Dataa, prosessin anturidataa, kuin legacy, ERP ja WMS -järjestelmien dataa raportoitavaksi kokonaisuudeksi, jolla saamme julkaistua sisäiset- ja asiakasraportit dynaamisesti sekä reaaliaikaisesti. Nopeasti kehittyvä ja digitalisoituva toiminta vaatii nimenomaan erityisiä ratkaisuja, koska ilman exception handling -ominaisuutta kertyvän datan määrä prosessista ylittää inhimillisen sisäistämiskapasiteetin. Tämä kuulostaa ja onkin monimutkaista, mutta lopputulos on helposti hallittava ja ymmärrettävä. Prosessikehittäjien tietoon ja ratkaistaviksi tulee ne asiat, joiden toteuma poikkeaa SOP:ssa (Standard Operating Procedure) sovitusta. Yksinkertaista - eikö totta?

Kuten usein on osuvasti todettu, hyvä hallitus on työryhmä ammattilaisia jotka tuovat aidosti lisä-arvoa liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä vaatii näkemystä, kokemusta ja ymmärrystä toimialasta ja jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla vahva spesialiteetti jostain kehitysalueesta. Meillä tämä sama koskee myös johtoryhmää ja muuta operatiivista johtoa, jokaiselta vaaditaan vankkaa otetta toiminnasta omalla vastuualueellaan. Logistiikan toimintaympäristö muuttuu kiivaasti, digitalisoituminen ja kilpailun kiristyminen pitää hereillä. Pitkän tähtäimen kasvu vaatii valtavia investointeja niin ICT backbone- ja raportointijärjestelmiin, kuin varastoautomaatioon ja IOT tekniikkaan.
Tällä hetkellä logistisella toimialalla väärällä strategialla tehdään lyhyellä tähtäimellä isoa tulosta, mutta lopulta käy kuin filmikameravalmistajille digikameran tullessa.

Tämän päivän business maailmassa elinehto on se, että teknologiset murrokset tunnistetaan ja niiden mukaan toimitaan.

Aki Jumppanen

Kirjoittaja on HUB logistics –konsernin toimitusjohtaja

Toimitusketjun optimointi - yhdessä vai erikseen?

Minulla oli ilo ja kunnia saada kertoa näkemyksiäni LoGy RY:n järjestämässä sisälogistiikan ja hankinnan yhteistyö -tapahtumassa muutama viikko sitten. Oma kokemukseni muodostuu suurelta osin sisälogistiikan saralta, joten "Toimitusketjun optimointi - yhdessä vai erikseen" oli luonteva tulokulma kyseisen päivän epistolaan.

Kyseistä teemaa olen varsin usein pohtinut. Oman kokemuspohjani myötä uskon, että toimitusketjussa tehdään liian vähän yhteistyötä. Sisälogistiikan ja hankinnan välillä jopa kaikista vähiten. Olen täysin vakuuttunut siitä, että vain omaan osa-alueeseen keskittyminen ja pelkästään sen hiominen aiheuttavat kustannuksia ja ongelmia muihin toimitusketjun osiin. Esimerkiksi muutettaessa pakkausta selvittämättä sen vaikutusta voi kokonaisuuskustannus nousta huomattavasti. Toimittajan ehdottama pieni muutos voi nostaa niin kuljetuskustannusta, käsittelykustannusta varastolla, kuin aiheuttaa tuotteelle suuremman vahingoittumisriskin. Muutoksia tehtäessä pitää aina laskea koko kustannus siten, että kaikki kustannukset / säästöt kaivetaan esiin.


Tämän päivän logistiikassa kaikki lähtee tiedonkulusta ja sen kehittämisestä. Tällä alalla toimiessa pitää olla jatkuva halu miettiä asioita uudella tavalla ja seurata aktiivisesti teknologian kehitystä, sekä miettiä kuinka sitä voisi hyödyntää omassa toiminnassa. Yksinkertaisia työkaluja tiedonkeruuseen ja jakoon reaaliajassa on saatavissa järkevin kustannuksin. Tärkeintä on kuitenkin halu tehdä yhdessä ja ymmärtää, että aika joka menee tiedon jakamiseen sekä esimerkiksi yhteisiin palavereihin toimitusketjukumppaneiden kanssa ei ole hukkaa, vaan ehdottoman tärkeää jotta toimintaa voidaan kehittää ja turhat virheet minimoida. Ammattitaitoa ei ole se, että keskitytään vain omaan työnkuvaan tai omaan osa-alueeseen, vaan se että saavutetaan ymmärrys kokonaistoimintaketjun toiminnasta. 


Oli erittäin antoisa iltapäivä saman alan, mutta hyvin erilaisten liiketoimialojen vetäjien kanssa. Totesin tilaisuudessa ja totean myös nyt - HUBilla on paljon annettavaa yritysten eri toimintojen hallintaan. Ota yhteyttä niin käydään läpi miten teillä toimintoja hallitaan ja keskustellaan yhdessä miten voimme niitä kehittää.

 

J blogi

Kirjoittaja on Jarkko Rantanen, HUB logisticsin COO

Who do you think you are?

blogikuva

"Who do you think you are", kysyi Bruce Oreck meiltä yllättäen? Tällaisen kysymyksen kohdatessamme me suomalaiset usein nöyrrymme ja vaivaannumme. Katse hakeutuu kengän kärkiin, hartiat kohoaa ylös, ryhti latistuu ja yritämme keinolla millä hyvänsä muuttua näkymättömiksi. Jaa että minäkö, kuka minä luulen olevani? Hetken takelleltuamme ymmärsin, että kaikessa kamaluudessaan juuri se kysymys pakotti meidät läsnäolijat käsittelemään meille ominaisia opittuja yleistyksiä ja turhia vaatimattomuuksia. Se pakotti meidät toteamaan, että itse asiassa me olemme vaikka mitä. Vielä kun osaisimme pukea sen sanoiksi.

Bruce Oreckilla on vankka näkemys suomalaisuudesta, ja siitä miten valtavaa roolia tarinan kerronta pelaa niin tänään kuin tulevaisuudessakin. Turha vaatimattomuus ei kaunista ketään. Ken tarinansa kertoo, sen muut kuulee. Meitä HUBilaisia oli tilaisuudessa paikalla viitisentoista ja meille jokaiselle oli kuulemamme ja kokemamme jälkeen kirkkaan selkeää se, että meillä on oltava tähän kysymykseen vastaus ja sen on tultava kuin tykin suusta. Se on palvelubusineksessa pysymisen ehdoton edellytys. Meidän on ymmärrettävä ja tiedostettava olemassaolomme merkitys. HUB ei ole ”vain” logistiikkayritys, se on joukko upeita osaavia ihmisiä, jotka varmistavat työllään asiakasyrityksen toimintojen sujuvuuden vähintäänkin sovittujen vastuiden osalta – yleensä jopa ylittäen asiakkaan odotukset. Yksilönä HUBilaisen on tunnettava itsensä, uskottava itseensä ja luotettava omiin taitoihinsa, vain niin hänestä tulee osa kokonaisuutta – osa menestystarinaa.

Minulta kysytään usein miten HUB on pystynyt kasvamaan näinkin perinteisellä alalla. Olemme yksinkertaisesti onnistuneet löytämään erilaisen tavan toimia kannattavasti kapeakatteisella toimialallamme. HUBilla sisäisesti taas aika ajoin hämmästyttää se, mistä kumpuaa se hyvä ja ahkera työilmapiiri? Meillä kaikilla on kädet täynnä töitä, mutta ne tehdään innostuneesti ja sitoutuneesti. Yksiselitteistä vastausta tähän ei ole, mutta varmasti asiaan vaikuttaa meillä vallitseva yksilön ja yhteisön arvostus, joka on myös yksi yritysarvomme. Muutoksen hyväksyminen ja jatkuvan kehityksen ymmärtäminen ovat edellytyksiä ja ominaisuuksia, jotka henkilökuntamme on omaksunut ja joita asiakkaat arvostavat. Asiakaslupauksen pitäminen on vastuuhenkilön henkilökohtainen lupaus asiakkaalle, se vaatii meiltä rautaisen otteen tarjottuun palveluun ja organisaation toimintaan. Näkyvät työn tulokset ja vastuulliset tehtävät varmistavat työn mielekkyyden ja palkitsevuuden tekijälleen. Näkyvät tulokset, vastuun kantaminen ja muutoksiin reagointi ovat asiakkaidemme suuntaan parhaat osoitukset ostopäätöksen onnistumisesta. Vielä kun yhdessä asiakkaamme kanssa huomioimme heidän tarjoaman tuotteen ja/tai palvelun loppuasiakkaille (win-win-win), alamme olla hyvin lähellä vastausta siihen keitä oikein olemme. Yksilöinä ja yhtiönä.


Aarno Törmälä

Kirjoittaja on HUB logisticsin hallituksen puheenjohtaja