EmailTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Puhelin +358 29 080 0600
LinkedIn Twitter Facebook Youtube

Vanhanaikaisten vakioraporttien aika on ohi

– Näihin asioihin business intelligence antaa vastauksen

BI kuvituskuva

 

Perinteinen ongelma sisälogistiikan tiedonkulussa on ollut kolmijakoinen; tieto liikkuu hitaasti osapuolten välillä, sama data on tallennettuna usealle eri palvelimille ja siksi tiedossa saattaa olla eroja osapuolten välillä. Datan ei myöskään ole käyttäjälleen hyötyä, jos se ei ole helposti luettavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

Business intelligence (BI), eli datan kerääminen, tallennus ja analysointi, on keskeinen aihe myös logistiikka-alalla. HUB logistics tulee ottamaan käyttöönsä raportointi- ja analysointijärjestelmän, jolla asiakas voi seurata varastojemme suorituskykyä ja varmistaa omatoimisesti tehokkuutemme. BI-työkalumme kerää dataa varastonhallintajärjestelmästä ja esittää sen reaaliaikaisesti asiakkaille.

Tulevaisuudessa asiakkaamme voivat tarkastella tietoja esimerkiksi kaikista päivän aikana varastollamme suoritetuista keräilyistä, toimitustäsmällisyydestä tai vaikkapa laskutustiedoista yhteisestä pilvipalvelusta. Näin asiakkaamme pääsevät tarkkailemaan itselleen tärkeää tietoa missä ja milloin tahansa.

Järjestelmä luo ratkaisun edellä mainittuun klassiseen kolmoisongelmaan. BI-työkalujen ansiosta data on reaaliaikaista, yhdenmukaista ja löydettävissä aina samasta lähteestä. Hyvin käytettynä BI antaa yleisnäkymän myös kolmeen muuhun näkökulmaan.

1. Historia haltuun

Nykyaikaisella BI:llä korvataan perinteisiä käsityöllä kerättyjä selvityksiä, kuten kvartaali-, kuukausi-, tai päiväraportteja. Excel-tiedostojen ja tietojärjestelmien käsin kaivelun sijaan BI-työkalut vapauttavat aikaa tuottavaan työhön.

Logistiikka-alalla BI:tä voidaan hyödyntää siten, että suoritemäärät tai sovitut avaintunnusluvut voidaan esittää jatkuvasti päivittyvissä joustavissa näkymissä. Tieto on saatavilla tarkasti, nopeasti ja vaivattomasti – vanhanaikaisten vakioraporttien aika on ohi.

2. Mitä tapahtuu nyt?

BI-työkaluja hyödyntäen saadaan tarkka ja monipuolinen tilannekuva tapahtumista, jolloin tietoon voidaan reagoida välittömästi. Tilannekuvan ajantasaisuus mahdollistaa myös reaaliaikaisen viestinnän HUBin ja asiakkaidemme välillä.

3. Nähdään tulevaisuuteen – tehdään tulevaisuutta

Kaikkia BI:n käyttömahdollisuuksia emme osaa vielä edes aavistaa. Datan perusteella voidaan esimerkiksi luoda matemaattisia malleja, joiden avulla pystytään ymmärtämään paremmin syy- ja seuraussuhteita. Analysoidulla tiedolla voidaan parantaa merkittävästi tulevaisuuden ennustamiseen käytettäviä malleja.

Jo pienemmilläkin datamäärillä voidaan havaita trendejä ja säännönmukaisuuksia, jolloin näitä muuttuvia tilanteita voidaan ennustaa ja niihin voidaan vaikuttaa etukäteen.

Data näyttää hyvältä

Erilaisten BI-työkalujen kirjo on valtava. Usein niiden näkyvin osuus on kuitenkin suurten tietomäärien visualisointi helposti luettavaan muotoon.

HUBin käyttämä visualisointityökalu mahdollistaa datan yhdistämisen eri järjestelmistä ja tietokannoista selkeiksi raporteiksi. Loppukäyttäjän on mahdollista hienosäätää raporttien sisältöä omien tarpeidensa mukaiseksi.

Järjestelmän tuottama lisäarvo asiakkaillemme tekee siitä tulevaisuudelle välttämättömyyden. Alaamme tuleekin hallitsemaan se, jonka data on helposti saatavilla – ja HUB logistics on juuri sellainen!

Tuulenhalkojana kohti tulevaisuutta

KANSI

Ratsastamme kehityksen aallonharjalla vuodesta toiseen ja etsimme sekä hyödynnämme aktiivisesti alan parhaita ideologioita ja käytäntöjä. HUBilla jatkuvan parantamisen malli on ollut käytössä jo pitkään ja HUBilaiset ideoivat sekä kehittävät toimintoja ja palveluita jatkuvasti. Meillä jokainen työntekijä ja kaikki sidosryhmät on roolitettu tukemaan työympäristön parantamista.

Yrityksen sisällä koulutamme ihmisiä työntutkimukseen, Lean ajatteluun ja ongelmanratkaisutyökaluihin (esim Six sigma ja 8D). Muutama viikko sitten lanseerasimme sarjassaan ensimmäisen HUB akatemian, joka kouluttaa avainresurssejamme HUBin sisäisiin prosesseihin. Koulutus tarjoaa siinä määrin perspektiiviä sekä osaamista myös firman ulkopuolelta, että akatemian suorittamiseen voidaan liittää myös ammattitutkintoja. HUB Akatemia toteutetaan yhteistyössä Hyrian kanssa.

HUB on kasvuyritys vaativassa business ekosysteemissä. Varmistaaksemme jatkuvan kasvun tuotamme asiakkaillemme palveluita ja uusia ratkaisuja kiivaaseen tahtiin, toisinaan jopa markkinoiden ensimmäisinä. Tällä hetkellä työstämme Process Integration Tool (PIT) -nimistä tietokantaa, joka yhdistää niin Big Dataa, prosessin anturidataa, kuin legacy, ERP ja WMS -järjestelmien dataa raportoitavaksi kokonaisuudeksi, jolla saamme julkaistua sisäiset- ja asiakasraportit dynaamisesti sekä reaaliaikaisesti. Nopeasti kehittyvä ja digitalisoituva toiminta vaatii nimenomaan erityisiä ratkaisuja, koska ilman exception handling -ominaisuutta kertyvän datan määrä prosessista ylittää inhimillisen sisäistämiskapasiteetin. Tämä kuulostaa ja onkin monimutkaista, mutta lopputulos on helposti hallittava ja ymmärrettävä. Prosessikehittäjien tietoon ja ratkaistaviksi tulee ne asiat, joiden toteuma poikkeaa SOP:ssa (Standard Operating Procedure) sovitusta. Yksinkertaista - eikö totta?

Kuten usein on osuvasti todettu, hyvä hallitus on työryhmä ammattilaisia jotka tuovat aidosti lisä-arvoa liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä vaatii näkemystä, kokemusta ja ymmärrystä toimialasta ja jokaisella hallituksen jäsenellä tulee olla vahva spesialiteetti jostain kehitysalueesta. Meillä tämä sama koskee myös johtoryhmää ja muuta operatiivista johtoa, jokaiselta vaaditaan vankkaa otetta toiminnasta omalla vastuualueellaan. Logistiikan toimintaympäristö muuttuu kiivaasti, digitalisoituminen ja kilpailun kiristyminen pitää hereillä. Pitkän tähtäimen kasvu vaatii valtavia investointeja niin ICT backbone- ja raportointijärjestelmiin, kuin varastoautomaatioon ja IOT tekniikkaan.
Tällä hetkellä logistisella toimialalla väärällä strategialla tehdään lyhyellä tähtäimellä isoa tulosta, mutta lopulta käy kuin filmikameravalmistajille digikameran tullessa.

Tämän päivän business maailmassa elinehto on se, että teknologiset murrokset tunnistetaan ja niiden mukaan toimitaan.

Aki Jumppanen

Kirjoittaja on HUB logistics –konsernin toimitusjohtaja

Toimitusketjun optimointi - yhdessä vai erikseen?

Minulla oli ilo ja kunnia saada kertoa näkemyksiäni LoGy RY:n järjestämässä sisälogistiikan ja hankinnan yhteistyö -tapahtumassa muutama viikko sitten. Oma kokemukseni muodostuu suurelta osin sisälogistiikan saralta, joten "Toimitusketjun optimointi - yhdessä vai erikseen" oli luonteva tulokulma kyseisen päivän epistolaan.

Kyseistä teemaa olen varsin usein pohtinut. Oman kokemuspohjani myötä uskon, että toimitusketjussa tehdään liian vähän yhteistyötä. Sisälogistiikan ja hankinnan välillä jopa kaikista vähiten. Olen täysin vakuuttunut siitä, että vain omaan osa-alueeseen keskittyminen ja pelkästään sen hiominen aiheuttavat kustannuksia ja ongelmia muihin toimitusketjun osiin. Esimerkiksi muutettaessa pakkausta selvittämättä sen vaikutusta voi kokonaisuuskustannus nousta huomattavasti. Toimittajan ehdottama pieni muutos voi nostaa niin kuljetuskustannusta, käsittelykustannusta varastolla, kuin aiheuttaa tuotteelle suuremman vahingoittumisriskin. Muutoksia tehtäessä pitää aina laskea koko kustannus siten, että kaikki kustannukset / säästöt kaivetaan esiin.


Tämän päivän logistiikassa kaikki lähtee tiedonkulusta ja sen kehittämisestä. Tällä alalla toimiessa pitää olla jatkuva halu miettiä asioita uudella tavalla ja seurata aktiivisesti teknologian kehitystä, sekä miettiä kuinka sitä voisi hyödyntää omassa toiminnassa. Yksinkertaisia työkaluja tiedonkeruuseen ja jakoon reaaliajassa on saatavissa järkevin kustannuksin. Tärkeintä on kuitenkin halu tehdä yhdessä ja ymmärtää, että aika joka menee tiedon jakamiseen sekä esimerkiksi yhteisiin palavereihin toimitusketjukumppaneiden kanssa ei ole hukkaa, vaan ehdottoman tärkeää jotta toimintaa voidaan kehittää ja turhat virheet minimoida. Ammattitaitoa ei ole se, että keskitytään vain omaan työnkuvaan tai omaan osa-alueeseen, vaan se että saavutetaan ymmärrys kokonaistoimintaketjun toiminnasta. 


Oli erittäin antoisa iltapäivä saman alan, mutta hyvin erilaisten liiketoimialojen vetäjien kanssa. Totesin tilaisuudessa ja totean myös nyt - HUBilla on paljon annettavaa yritysten eri toimintojen hallintaan. Ota yhteyttä niin käydään läpi miten teillä toimintoja hallitaan ja keskustellaan yhdessä miten voimme niitä kehittää.

 

J blogi

Kirjoittaja on Jarkko Rantanen, HUB logisticsin COO