Rozwiązania IT dla magazynu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań klasy WMS oraz WES wspomagających zarządzanie logistyką w procesach magazynowych, produkcyjnych i dystrybucyjnych. Bazując na doświadczeniach konsultingowych i analizie potrzeb naszych klientów, zbudowaliśmy własny system Agilero WMS, który został wdrożony już w ponad 30 przedsiębiorstwach.

Agilero WMS

Agilero WMS to nie tylko wysokiej jakości rozwiązanie klasy Warehouse Management System, ale również wyjątkowe podejście do wdrożenia, którego podstawą jest określenie celów biznesowych oraz optymalizacja procesowa. System Agilero WMS gwarantuje pełne wsparcie wszystkich procesów magazynowych na poziomie operacyjnym i zarządczym.

Korzyści:

 • Zorientowanie na cel biznesowy
 • Szacowanie efektów wdrożenia i mierzenie realnych wyników
 • Kompetencje logistyczne w projektowaniu zmian
 • Brak ukrytych kosztów wdrożenia

Funkcjonalności

 • Pełne wsparcie realizacji wszystkich procesów na poziomie operacyjnym i zarządzcym (własna logika biznesowa)
 • Integracja z automatyką magazynową
 • Zarządzanie zasobami i FTL
 • Wykorzystanie technologii RFID i kodów kreskowych; pick-by-voice
 • Inwentaryzacja
 • Raporty i optymalizacje
 • Integracje z systemami kurierskimi

Dowiedz się więcej o Agilero WMS:

Zorientowanie na cel biznesowy

Zawsze rozpoczynamy prace z Klientem od określenia nadrzędnego dla wdrożenia celu biznesowego, a system Agilero WMS ma być narzędziem do jego realizacji

Szacowanie efektów wdrożenia i mierzenie realnych wyników

Przed wdrożęniem Agilero WMS u Klienta obliczamy ROI inwestycji i szacujemy efekty, a po realizacji inwestycji badamy stopień ich osiągnięcia

Kompetencje logistyczne w projektowaniu zmian

Punktem wyjścia do wdrożenia jest optymalizacja procesów, którą realizuje konsultant logistyczny wysokiej specjalizacji, co daje możliwość szerokiego spojrzenia na logistykę przedsiębiorstwa przy okazji wdrożenia AGilero WMS.

Brak ukrytych kosztów wdrożenia

Wdrożenie Agilero WMS nie generuje dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zakupu uzupełniających licencji narzędziowych (np. desktop, przeglądarki, silniki java) czy opłat za korzystanie z bazy danych.

Możliwość działania offline

System działa sprawnie i bezpiecznie, niezależnie od wahań sieci.

Opieka nad klientem, a nie systemem

Oferujemy wyjątkową filozofię serwisowania, która daje możliwość stałego rozwoju systemu przy oraz jednoczesnego korzystania z konsultingu logistycznego.

Interim management – jeden partner, jedna odpowiedzialność, jeden telefon

Dostarczamy kompetencje obiektywnej oceny dostawców infrastruktury magazynowej w postaci Project Managera, który nadzoruje całość wdrażanej zmiany, redukując w ten sposób ryzyko oraz koszty zaangażowania po stronie Klienta.

Masz pytanie? Skontaktuj się z naszym przedstawicielem: