Centrum kompetencji logistycznych

Nasz zespół projektował i usprawniał logistykę dla ponad 150 przedsiębiorstw w Polsce i zagranicą realizując ponad kilkaset różnorodnych i niejednokrotnie bardzo skomplikowanych projektów. Zbudowaliśmy centrum kompetencji logistycznych które obejmują pełne spektrum wiedzy, doświadczenia i know-how w dziedzinie optymalizacji logistyki i łańcucha dostaw. Zgromadzona przez lata baza wiedzy i umiejętności pozwala efektywnie i skutecznie optymalizować logistykę przedsiębiorstw z różnych branż.

Logisys - lider konsultingu na polskim rynku

Działalność konsultingową realizujemy pod marką Logisys – wiodącą marką konsultingową w dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, która posiada uznaną pozycję rynkową oraz największe doświadczenie w Polsce. Logisys działa kompleksowo i skutecznie, dzięki czemu zapewnia swoim Klientom bezpieczeństwo i wymierne efekty biznesowe.

Audyty logistyczne

Audyt logistyczny Logisys to menadżerska ocena stanu logistyki firmy lub jej wydzielonego aspektu, na przykład dystrybucji, magazynu czy produkcji. Audyt logistyczny pozwala dokonać dogłębnej diagnozy sytuacji oraz identyfikacji kluczowych problemów w badanym obszarze.

Korzyści:

Audyt logistyczny wskazuje możliwości usprawnienia procesów magazynowych, produkcyjnych lub/i dystrybucyjnych oraz podjęcia priorytetowych decyzji biznesowych w przedsiębiorstwie. Kluczową wartością audytu oferowanego przez Logisys jest uwzględnienie wszystkich najważniejszych obszarów logistyki, na które składają się: infrastruktura logistyczna, organizacja logistyki, system logistyczny (łańcuch dostaw) i systemy informatyczne.

Obszary:

Audyt logistyczny przedsiębiorstwa
Audyt systemu logistycznego
Audyt logistyczny magazynu
Audyt logistyczny produkcji

Doradztwo logistyczne

Doradztwo logistyczne świadczone przez Logisys to wsparcie w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących logistyki produkcyjnej, magazynowej i dystrybucyjnej. Współpraca doradcza z Logisys pozwala osiągnąć Klientom wymierne rezultaty i zwiększyć efektywność działań logistycznych.

Korzyści:

Doradztwo logistyczne obejmuje projekty realizowane przez konsultantów praktyków oraz inżynierów i specjalistów IT. Wsparcie w zakresie doradztwa logistycznego jest szczególnie istotne w przedsiębiorstwach, w których efektywna logistyka ma kluczowe znaczenie dla wielkości sprzedaży oraz wskaźnika rentowności sprzedaży.

Posiadamy kompetencje we wszystkich obszarach zarządzania logistyką, a dodatkowo łączymy logistykę z innymi działami w firmie. Dzięki temu możemy zagwarantować spójność i skuteczność oferowanych rozwiązań.

Obszary:

Doradztwo w logistyce magazynowej
Doradztwo dotyczące sieci dystrybucji, łańcucha dostaw
Doradztwo w logistyce transportu
Doradztwo w logistyce produkcji
Doradztwo dotyczące współpracy z operatorem logistycznym

Projektowanie logistyki

Projektowanie logistyki obejmuje opracowanie optymalnych ekonomicznie i funkcjonalnie rozwiązań dla całego przedsiębiorstwa lub wybranego obszaru logistyki, na przykład sieci dystrybucji, centrum logistycznego czy pojedynczego magazynu.

Korzyści:

Logisys wyszukuje oraz dobiera najlepsze rozwiązania logistyczne uwzględniając efektywność operacji, procesów, a także całego przedsiębiorstwa. Szczególnie istotnym parametrem jest stopa zwrotu z inwestycji logistycznych (ROI). Dzięki usługom projektowania logistyki Klient unika ryzyka błędnej inwestycji, niedopasowania do swoich potrzeb, niewykorzystania pełnego potencjału wzrostu efektywności czy też braku elastyczności wobec przyszłego rozwoju firmy.

Obszary:

Strategia logistyczna, organizacja logistyki
Strategia dystrybucji, projekt sieci dystrybucji
Lokalizowanie magazynu, centrum dystrybucyjnego
Projekt magazynu
Projekt logistyczny magazynu, masterplan, planowanie szczegółowe
Projektowanie automatyki magazynowej
Dobór wyposażenia magazynu, systemu składowania

Automatyzacja procesów

Automatyzacja procesów logistycznych oznacza wdrożenie całościowego rozwiązania integrującego pracę ludzką, maszyny i urządzenia oraz systemy informatyczne. Automatyzacja logistyki występuje zarówno w procesach magazynowych, jak również w procesach produkcyjnych.

Korzyści:

Automatyzacja procesów produkcyjnych, magazynowych czy inwentaryzacyjnych staje się koniecznością, gdy liczba i skala wykonywanych operacji uzasadnia ekonomikę inwestycji lub/oraz gdy brak automatyzacji grozi przekroczeniem dopuszczalnego biznesowo poziomu błędów i ryzyka.

W dzisiejszych czasach automatyzacja staje się domyślnym standardem realizacji coraz większej liczby procesów logistycznych. Wynika to z rosnącej presji na ceny produktów i usług, a tym samym na jendostkowe koszty logistyczne. Wskutek tego automatyzacja procesów stanowi często kluczowy element budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

Obszary:

Automatyzacja procesów magazynowych
Automatyzacja logistyki produkcji
Nadzór nad wdrożeniem automatyki magazynowej
Wdrożenie technologii RFID
Wdrożenie automatycznej inwentaryzacji

Konsulting IT

Wsparcie konsultingowe Logisys w obszarze systemów IT stosowanych w logistyce gwarantuje wybór optymalnego rozwiązania w stosunku do potrzeb przedsiębiorstwa oraz zapewnia bezpieczeństwo procesu wdrożenia systemu informatycznego.

Korzyści:

Konsulting IT w obszarze logistyki rozpoczyna się już na etapie analizy wymagań, gdy dobierany jest optymalny system informatyczny pod kątem zarówno bieżących jak i prognozowanych potrzeb przedsiębiorstwa. Decyzja odnośnie klasy i typu rozwiązania informatycznego na tym etapie ma charakter decyzji o strategicznym znaczeniu dla przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy podjęta już została decyzja odnośnie klasy i rodzaju systemu wspomagającego zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa, istnieje możliwość wsparcia procesu wyboru dostawcy oraz procesu wdrożenia. Konsulting IT na tym etapie ma kluczowe znaczenie dla planowego uruchomienia systemu oraz jego efektywnego działania z punktu widzenia potrzeb i wymagań logistycznych.

Obszary:

Doradztwo IT, analiza wymagań i dobór systemu IT
Wdrożenie systemu magazynowego WMS, WES
Wdrożenie systemu zarządzania produkcją MES
Wdrożenie systemu zarządzania transportem TMS
Integracja systemów IT z infrastrukturą magazynową
Wdrożenie systemów kodów kreskowych, RFID

Zarządzanie projektami

Nadzór i zarządzanie projektami w obszarze logistyki przez doświadczoną zewnętrzną firmę konsultingową to gwarancja skutecznej realizacji inwestycji. Oznacza to optymalizację kosztów inwestycyjnych, a także ograniczenie kosztów opóźnień oraz kosztów niepełnej realizacji celów projektu.

Korzyści:

Logisys zarządza procesem wdrażania zmian logistycznych w przedsiębiorstwie i nadzoruje ich przebieg. Dzięki doświadczeniu w prowadzeniu inwestycji logistycznych zaplanowany przez Klienta cel biznesowy osiągany jest w założonym terminie i budżecie. Ważnym elementem jest też szkolenie i przygotowanie pracowników do samodzielnej obsługi procesów po zakończeniu inwestycji. Kompleksowość kompetencji inżynierów i doradców Logisys umożliwia zadbanie o efekt końcowy inwestycji już na etapie zakupu produktów i usług przez Klienta. Podejmowane działania obejmują przygotowanie Klienta, jego organizacji i pracowników na zmiany tak, aby rozruch był możliwie płynny i bez ryzyka.

Obszary:

Restrukturyzacja logistyki przedsiębiorstwa, Interim Management
Budowa nowego magazynu, centrum dystrybucyjnego
Przeniesienie, uruchomienie nowego magazynu
Wdrożenie infrastruktury magazynowej
Wdrożenie automatyki magazynowej
Wdrożenie systemu IT (WMS, MES, TES)
Przygotowanie do outsourcingu logistycznego

Chętnie opowiemy Ci więcej o działalności konsultingowej! Skonkatuj się z naszym przedstawicielem:

Bartosz Jacyna

Head of strategic projects

bartosz.jacyna@hublogistics.pl

+48 694 427 596