Outsourcing logistyki wewnętrznej

Skoncentruj się na podstawowej działalności, a my zajmiemy się Twoją logistyką wewnętrzną. Dzięki unikatowemu podejściu do usług outsourcingowych, proponujemy efektywny i sprawdzony model współpracy, w którym wygrywają wszystkie strony.

Usługa oferowana przez HUB logistics to więcej niż tradycyjny outsourcing. Jest to partnerski model współpracy, w którym wygrywa każda ze stron dzięki wartości dodanej i oszczędnościom wygenerowanym w obszarze logistyki wewnętrznej. Kapitał i aktywa Klienta zaczynają pracować w bardziej efektywny sposób dzięki przekształceniu kosztów stałych w koszty zmienne (perfomance-based model).

Hub logistics zawiera kontrakt z Klientem na obsługę wspólnie określonych procesów logistycznych wewnątrz przedsiębiorstwa i przejmuje pełną odpowiedzialność za ich realizację. Składa się na to zarządzanie operacjami i zasobami, w tym personelem, usługi dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji procesów, a nawet finansowanie inwestycji w infrastrukturę i automatykę magazynową.

Kluczem do sukcesu jest optymalizacja, którą HUB logistics przeprowadza w ramach współpracy z Klientem. To dzięki wdrażanym usprawnieniom i ciągłemu doskonaleniu generowana jest wartość dodana stanowiąca źródło finansowania tej współpracy. Jest ona możliwa ze względu na wieloletnie doświadczenie HUB logistics, sprawdzone procedury działania, a także innowacyjne narzędzia wspomagające realizację zadań. Niezwykle istotna jest także elastyczność we współpracy oraz personalizacja usług polegająca na ich precyzyjnym dopasowaniu do specyfiki działalności i celów biznesowych Klienta.

Co zyskujesz?

  1. Wyższa wydajność procesów
  2. Podział zysków z optymalizacji
  3. Zmiana kosztów stałych w zmienne
  4. Finansowanie inwestycji
  5. Gwarantowane oszczędności
  6. Niższe koszty zakupów
  7. Korzyści synergii i inne

win-win-win

W naszej pracy kierujemy się otwartością, proaktywnością, holistycznym podejściem oraz nastawieniem na ciągły rozwój i  doskonalenie. Dzięki temu wygrywamy potrójnie: nasi Klienci, ich interesariusze oraz my. Podczas współpracy z każdym Klientem prowadzimy aktywny dialog, organizujemy cykliczne spotkania dla kluczowych osób, a dostarczane przez nas usługi są szczegółowo konsultowane i na bieżąco ewaluowane.

1. Wyższa wydajność procesów

Podstawową wartością, którą uzyskuje Klient, jest ciągła optymalizacja procesów logistyki wewnętrznej. W ramach współpracy prowadzone są systematyczne analizy, które stanowią podstawę do wdrażania usprawnień zwiększających efektywność i wydajność. Dzięki działaniom w zakresie badań i rozwoju, wyspecjalizowanym narzędziom wspierającym innowacje oraz bazie najlepszych praktyk z różnych projektów, HUB logistics proponuje zupełnie nowe podejście do łańcucha dostaw każdego Klienta.

2. Podział zysków z optymalizacji

Umowa z Klientem zawierana jest zgodnie z zasadą gain-sharing, która oznacza, że obie strony dzielą się oszczędnościami wynikającymi z optymalizacji. Ponieważ w takiej sytuacji obie strony mają zbieżne cele biznesowe, są w równym stopniu zainteresowane działaniami na rzecz stałego usprawnienia procesów. Jest to bardzo korzystny model współpracy, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnego outsourcingu, w którym obowiązują ustalone w toku negocjacji ceny, niezależnie od wzrostu efektywności i wydajności procesów.

3. Zmiana kosztów stałych w zmienne

Współpraca realizowana jest w oparciu o performance-based model, w ramach którego koszty stałe są przekształcane w koszty zmienne, zależne od wolumenu produkcji i sprzedaży. Dzięki temu, działania operacyjne i optymalizacyjne są zorientowane na rezultaty biznesowe Klienta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku sezonowości oraz inwestycji w obszarze logistyki wewnętrznej.

4. Finansowanie inwestycji

HUB logistics realizuje projekty, w których angażuje środki własne w inwestycje na rzecz Klienta, co istotnie poprawia wskaźniki CAPEX i cashflow. W wielu wypadkach stanowi to kluczowy element współpracy, który umożliwia rozwój produkcji lub kanałów sprzedaży bez konieczności dźwigania ciężaru inwestycji w dostosowanie zdolności magazynowych. Koszty inwestycyjne zostają rozłożone w czasie i przekształcone w koszty operacyjne, ponoszone proporcjonalnie do wzrostu produkcji i sprzedaży.

5. Gwarantowane oszczędności

Jednym z celów współpracy jest obniżenie kosztów logistyki wewnętrznej. Aby go zrealizować, HUB logistics analizuje procesy, projektuje udoskonalenia i oblicza, ile można zaoszczędzić na ich wdrożeniu. Dzięki temu Klient uzyskuje w ramach umowy gwarancję osiągnięcia uzgodnionego przez strony poziomu oszczędności. Oznacza to, że model rozliczeń i ceny transakcyjne są skalkulowane w taki sposób, aby już od pierwszego dnia współpracy było taniej, co kompensowane jest późniejszą optymalizacją.

6. Niższe koszty zakupów

Dzięki obsłudze wielu Klientów, a tym samym realizacji procesów logistyki wewnętrznej w wielu obiektach magazynowych i centrach logistycznych, możliwa jest znacząca redukcja jednostkowych kosztów zaopatrzenia z punktu widzenia pojedynczego Klienta. Popyt na wyposażenie magazynów, środki transportu wewnętrznego czy opakowania jest agregowany na poziomie grupy. Dzięki temu możliwie jest uzyskanie atrakcyjnych warunków cenowych od dostawców i natychmiastowe wygenerowanie oszczędności.

7. Korzyści synergii i inne

Hub logistics uzależnia przychody ze sprzedaży od rezultatów swojego Klienta, uwzględnia jego cele i ryzyka biznesowe, a także jest otwarty na ponadstandardowe działania oraz inwestycje w nowe magazyny i automatyzację. Wynika to ze specyfiki skandynawskiej kultury biznesowej, dla której charakterystyczne jest partnerskie podejście do współpracy, będące przeciwieństwiem dla modelu dostawca-odbiorca. Tworzy to warunki do osiągania synergii oraz szeregu dodatkowych korzyści, które nie występują w klasycznym modelu outsourcingu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszym modelu działania? Nasza przedstawicielka chetnie odpowie na Twoje pytania:

Marzena Wal

Dyrektor ds. rozwoju biznesu

marzena.wal@hublogistics.pl

+ 48 698 604 093