Administrator Danych Osobowych

HUB logistics Sp. z o. o. (firma)

Ul. Ostatnia 1c, 31-444 Kraków

office@hublogistics.pl

tel. +48 12 633 12 88

 

Osoba kontaktowa w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Joanna Dyląg, office@hublogistics.pl, +48 12 633 12 88

 

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe, aby móc w najlepszy możliwy sposób świadczyć nasze usługi oraz obsługiwać oferty pracy.

Używamy gromadzonych danych do następujących celów:

 • dostarczanie usług i produktów oraz marketing
 • obsługa klientów, zamówienia
 • rozwój usług i produktów
 • przetwarzanie aplikacji/dokumentów rekrutacyjnych

 

Rodzaj danych osobowych przechowywanych w rejestrze

W rejestrze danych przechowywane są następujące informacje

 • podstawowe dane (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizacja)
 • informacje dotyczące transakcji na naszych stronach internetowych (w tym cookies)
 • kontakty z naszą obsługą klienta (np. zapytania, skargi)
 • informacje dostarczane przez kandydatów, biorących udział w naszych rekrutacjach (np. informacje zawarte w CV, podaniach o pracę)

 

Regularne źródła danych

W odniesieniu do danych, regularne źródła informacji dla rejestru obejmują:

informacje przekazane i dostarczone przez klienta;

 • dane postawowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, organizacja)
 • kontakty z naszą obsługą klienta

dane dostarczone przez osoby ubiegającesię o pracę i inne informacje związane
z porcesami rekrutacji;

 • dane dostarczone przez kandydatów
 • informacje dostarczone przez referencje
 • informacje dostarczone pzez konsultantów rekrutacyjnych
 • informacje o stanie zdrowia

inne źródła danych;

 • Google Analytics;
 • konta w social mediach;
 • możemy kupować dane od stron trzecich (w tym rejestry publiczne; komercyjne bazy firm);

Pliki cookies i analogiczne technologie

Plik cookie to plik, który przeglądarka zapisuje na używanym urządzeniu końcowym. Pliki cookie zawierają unikalny identyfikator, który pomaga zidentyfikować użytkowników odwiedzających witryny.

Pliki cookies i dane zgromadzone za ich pomocą są wykorzystywane do analizy wykorzystania i użyteczności stron internetowych, poprawy bezpieczeństwa
i rozwoju usług.

Odwiedzający strony internetowe dobrowolnie wyrażają zgodę na wykorzystanie plików cookies lub mogą to uniemożliwić poprzez ustawienia przeglądarki.

 

Udostępnianie danych

Nie ujawniamy informacji o klientach stronom trzecim. Wyjątki obejmują:

 • zatwierdzone strony trzecie, które przetwarzają dane osobowe i którym dane mogą być ujawniane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • ujawnienie władzom danych w związku z podejrzeniami o popełnienie przestępstwa

 

Przekazywanie danych poza UE lub EOG

Dane zawarte w rejestrach nie będą ujawniane poza UE ani EOG.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterien tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Zasady dotyczące ochrony rejestru danych

Zapewniamy ochronę danych zawartych w rejestrach za pomocą odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków ochronnych. Chronimy dane za pomocą różnych środków fizycznych i elektronicznych oraz szkoleń personelu i wytycznych dla użytkowników rejestru.

Jednakże, przesyłanie danych przez sieć publiczną (Internet) nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Chociaż staramy się chronić dane zawarte w rejestrach za pomocą wszelkich rozsądnych środków, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa informacji przesyłanych drogą witryny internetowej, więc przekazywanie takich danych leży dobrowolnie po stronie nadawcy. Po otrzymaniu danych staramy się zapobiegać nielegalnemu korzystaniu z rejestrów za pomocą naszych praktyk bezpieczeństwa informacji i ochrony technicznej.

 

Prawo do weryfikacji i sprostowania danych osobowych

Podmiot danych ma prawo do sprawdzenia, jakie jego dane zostały zapisane
w naszych rejestrach. Na żądanie osoby, której dane dotyczą, w razie potrzeby poprawiamy i uzupełniamy dane osobowe lub usuwamy dane, które są niedokładne, niepotrzebne, niekompletne lub nieaktualne pod względem celu przetwarzania.

Firma HUB logistics jest zobowiązana do uwierzytelnienia tożsamości osoby, której dane dotyczą, aby można było udzielić odpowiedzi na wyżej wymienione wnioski oweryfikację, sprostowanie lub usunięcie danych.