AGA


Efektywność i pewność dostaw gazu

AGA, należąca do Industrial Gases Company, wiodąca firma w sektorze gazowym w Europie Północniej i krajach bałtyckich, zleciła obsługę logistyczną swojego zakładu produkcyjnego w Riihimaki, w Finlandii. "Najważniejsze powody dla podjęcia outsourcingu wewnątrz AGA to jego efektywność kosztowa oraz dostępność personelu, które zapewniają, że wszystko przebiega sprawnie zarówno podczas normalnych dni pracy, jak i w sytuacjach szczególnych", mówi dyrektor fabryki Pekka Vaahtera. Dzięki tym rozwiązaniom poszczególne elementy stanowiące koszty stałe zmieniły swój charakter na zmienne. Wedle Vaahtera ścisła współpraca i ciągły rozwój codziennych funkcji są kluczowe dla udanego outsourcingu. HUB logistics jest dumny z powierzonej roli i odpowiedzialności, jaką odgrywa w tej specyficznej produkcji fabrycznej, transporcie zwrotnym oraz pracy operacyjnej działu dyspozytorskiego.

Podczas współpracy z HUB logistics AGA osiągnęło szereg wymiernych korzyści. Osiągnięto określone cele w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaś dla tych samych czynności produkcyjnych skrócił się czas ich obsługi logistycznej. Dzięki inwestycji w podniesienie kwalifkacji pracowników, atmosfera pracy uległa znacznej poprawie. Przyczyniło się do tego także zatrudnienie pracowników sezonowych w najtrudniejszych okresach szczytu sezonu. Dzięku jasnemu podziałowi obowiązków sytuacje problemowe praktycznie zanikły. Wszystkie powyższe elementy przyczyniły się do zwiększenia efektywności kosztowej AGA.