Sulzer

Współpraca ze wszechstronnym partnerem

HUB logistics jest dumnym partnerem Sulzer Pumps Finland wspierając ich w usługach pakowania, konfekcji oraz dostarczając szereg niestandardowych rozwiązań dla logistyki wewntrzzakładowej. Sulzer poszukiwał wiarygodnego partnera, który mógłby zagwarantować szybkie i efektywne wejście w outsourcing w obszarze opakowań, niezawodności dostaw, efektywności kosztowej i ciagłości rozwoju. Klient postawił bardzo wysokie oczekiwania w kwestiach bezpieczeństwa oraz jasnego podziału obowiązków i odpowiedzialności. Niezmiennie wysoka jakość i produktywność miały być zachowane przy stałej elastyczności i szybkim czasie reakcji.

Sulzer wybrał HUB logistics na swojego partnera ze względu na szeroki zakres usług oraz elastyczność w działaniu, które w pełni spełniają oczekiwania firmy. Według Sulzer, największą siłą HUB jest jego otwartość do inwestowania we wszechstronne aspekty współpracy, dzięki czemu serwisowane obszary wciąż się rozwijają. Wysoka jakość opakowań i pakowania, a także inwestycje w pogłębianie wiedzy w danych obszarach są integralną częścią planowania i rozwoju.