Referenssit

HUB logistics on tuottanut lukuisille asiakkailleen jo lähes kolmen vuosikymmenen ajan monipuolisia logistiikkapalveluita ja jakanut asiantuntijuuttaan yritysten käyttöön. Yhteistyötä lähdetään kehittämään aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja se on tuottanut monelle asiakasyritykselle merkittäviä hyötyjä. Tältä sivulta löydät muutamia HUB logisticsin menestystarinoita.

Avaimet hankintatoimen kokonaiskustannusten vähentämiseen

ABLOY Oy on ulkoistanut HUB logisticsille operatiivisen hankintatoimensa, materiaalinkäsittelyn, työnjohtamisen ja kehittämisen sovittujen toimittajien osalta.

Yhteistyökumppanin valintaan vaikuttivat HUBin tarjoamat monipuoliset palvelut sekä kehittämisen tärkeyden korostaminen. ”HUBin palvelukokonaisuus vastasi hyvin tarpeitamme ja näimme myös pidemmällä tähtäimellä HUBin hyväksi kumppaniksi”, kertoo ABLOYn strateginen ostaja Maiju Laukkanen. Yhteistyön myötä Laukkaselle on konkretisoitunut HUBin asiantunteva palvelu ja vastuun ottaminen sovituista asioista sekä reagointikyky. Laukkanen näkee myös yhteistyön selkeät tulokset; ”Meidän toimittajien lukumäärä on laskenut ja omat varastoinnin ohjausarvot on saatu järkevämmiksi”.

ABLOY suojaa ihmisiä, omaisuutta sekä liiketoimintaa maalla, merellä ja ilmassa – olosuhteista riippumatta. Käyttäjien yksilöllisiin tarpeisiin luodut ratkaisut ulottuvat kotien lukinnasta äärimmäistä turvaa vaativiin ammattikohteisiin. Maailmanlaajuinen 90 maata kattava ABLOY-jakeluverkosto vastaa asiantuntevasta palvelusta. HUB logistics tarjosi ratkaisun Abloyn toiveeseen toimittajamäärän karsimisesta sekä varastoinnin kokonaiskustannusten vähentämisestä.

Joustavuutta materiaalin hallinnassa

Marioff Corporation Oy luottaa pakkaus- ja varastointipalveluissaan HUB logistics Oy:n ammattitaitoon. Myös Marioff Corporation Oy:n käyttämät puupakkaukset ovat HUBin käsialaa.

Marioff Corporation Oy on johtava vesisumusammutusteknologian kehittäjä. Yhtiö toimittaa HI-FOG® vesisumusammutusjärjestelmiä maailmanlaajuisesti. Marioff on osa UTC Building & Industrial Systems -yksikköä, joka kuuluu United Technologies – konserniin.

Marioff Corporation Oy:n toiveissa oli monipuolinen ja joustava palvelukonsepti-kumppanuus, jolla tehostetaan logistiikkatoimintoja ja varmennetaan toimintamallia. HUB logistics Oy:n tarjoama kokonaisuus sisälsi toivotut palvelut, sekä riittävän joustavuuden.

”HUB logistics Oy:n vahvuuksia ovat nopea vasteaika, ammattimainen tapa hoitaa ja toteuttaa sovitut asiat, sekä asiakaslähtöinen palvelu kaikilla tasoilla”, sanoo Marioff Corporation Oy:n logistiikkapäällikkö Tanja Parkkila. Yhteistyön tuloksena on pystytty lisäämään sekä kapasiteettia materiaalivirtojen hallintaan että joustavuutta varaston hallintaan.

Lue lisää puupakkauspalveluista!

Yhteistyötä monipuolisen kumppanin kanssa

HUB logistics hoitaa Sulzer Pumps Finlandin pakkauspalveluita sekä erilaisia räätälöityjä logistiikan lisäarvopalveluita. Sulzer lähti selvittämään mahdollisuutta ulkoistaa pakkaustoiminnot luotettavalle sopimuskumppanille, joka kykenee takaamaan nopean haltuunoton, toimitusvarmuuden, kustannustehokkuuden sekä kehitystoiminnan jatkuvuuden. Sulzer odottaa palveluntarjoajalta työturvallisuusasioiden korostamista, sekä toiminnan aloittamisvaiheessa selkeiden vastuualueiden ja rajapintojen määrittämistä. Suorituskyky muodostuu ennen kaikkea korkeasta laadusta sekä tuottavuudesta yhdessä joustavuuden ja nopean reagointikyvyn kanssa.

Sulzer valitsi kumppanikseen HUB logisticsin, ja valintaperusteina nähtiin HUBin palveluiden kattavuus, sillä HUB logistics pystyi toteuttamaan tarvittavat toiminnot kustannustehokkaasti. Suurimpana vahvuutena Sulzer on kokenut HUB logisticsin kyvyn ja panostuksen monipuoliseen yhteistyöhön, jossa toiminnan kehittäminen ja parannusehdotusten esille tuominen ovat toimineet. Pakkaamisen ja pakkaustuotteiden laatu on parantunut, ja suunnitteluun sekä kehittämiseen on käytetty aikaa ja osaamista.

Kokonaisvaltaista sisälogistiikkaa autoteollisuuteen

HUB tuotti Valmet Automotivelle kokonaisvaltaisia sisälogistiikkapalveluita. HUBin vastuualueella oleva kokonaisuus kattoi kaikki sisäiset materiaalisiirrot tuotannon käyttämien materiaalien sekä pakkausmateriaalien osalta. Yhdessä asiakkaan kanssa HUB kehitti aktiivisesti autotehtaan logistiikkaa vastaamaan teollisuuden terävintä kärkeä.

Valmet Automotivella nähdään, että palveluntarjoajan tärkeimmät ominaisuudet ovat halu ja kyky kehittää toimintaa. Tehtävät panostukset yhteistyöhön ja kehittämiseen tulee näkyä kaikessa toiminnassa ja ne tulee havainnollistaa sekä mitata. Valmet edellyttää että palveluntarjoaja hoitaa oman osuutensa luotettavasti, jolloin itse voi keskittyä omiin ydintoimintoihin. Valmet päätyi HUB logisticsiin toimitusvarmuuden, sitoutumisen ja uskottavien kehittämissuunnitelmien ansiosta. Korkeaa laatua pystyttiin takaamaan kustannustehokkaasti.

Valmet näkee myös suurena vahvuutena HUB logisticsin avainasiakasvastaavien toimintatavat. On olemassa selkeä foorumi yhteydenpidolle ja asiat etenevät luotettavasti. Tämän ansiosta toiminta on kumppanuuslähtöistä, jossa yhteinen etu on aina molempien etu.

Lue lisää ulkoistusratkaisuista!

HUBin muita menestystarinoita

Asiakas X

Toiminnat keskittämällä 18 henkilön työt saadaan tehtyä kolmella henkilöllä

Lyhensimme suoriteaikoja keskimäärin 1,1 min n. 14
min suoritteessa

Toimitusvirheiden ja reklamaatioiden määrä väheni merkittävästi ja toimitusten oikeellisuus parani vuosikeskiarvoon 99,98 %

Asiakas Y

Haltuunoton yhteydessä saatiin luotua 30 % kokonaiskustannussäästö

1,5 vuotta toiminnan aloituksesta saavutettiin 50 % säästöt suhteessa lähtötilanteeseen

HUB antoi asiakkaalleen järjestelmäkonsultointia ja oli mukana asiakkaansa liiketoiminnan kehityksessä

Asiakas Z

Yhteistyössä asiakkaan kanssa onnistuimme saavuttamaan noin 7,7 % vuosittaiset kustannussäästöt

Kustannussäästöt realisoitiin jatkuvalla parantamisella vaativassa logistiikkaympäristössä

HUB ja asiakas tekivät tiivistä yhteistyötä ja jakoivat riskit investoinneissa