HUB logistics

Vuonna 1992 perustettu HUB logistics -konserni on itsenäinen, yksityisomisteinen suomalainen logistiikkayritys, lähes 30-vuoden kokemuksella materiaalien ja tiedon hallinnasta. Liiketoimintalinjamme ovat sisälogistiikan ratkaisut, Hakkilan automaattivarastopalvelu, toimitusketjukonsultointi sekä näiden yhdistelmät asiakkaiden tarpeiden mukaan – lisäarvopalveluja unohtamatta. HUBin palveluihin kuuluvat myös puupakkausten tuotanto ja pakkauspalvelut. HUB logisticsilla on jo lähes 800 työntekijää 15 toimipisteellä Suomessa ja Puolassa. HUBin asiakassuhteet ovat pitkäikäisiä, koska olemme sitoutuneita ottamaan täydellisen operatiivisen vastuun useista toimitusketjun toiminnoista ja prosesseista.

HUBin historia

HUB logisticsin tarina alkoi vuonna 1992, jolloin HUBin hallituksen puheenjohtaja Aarno Törmälä perusti osakeyhtiön tarjoamaan logistiikan palveluyrityksille laatujärjestelmien koulutusta ja konsultointia. Laatujärjestelmän tuoma näkyvyys yritysten prosesseihin ja palveluihin antoi näköalapaikan silloiseen logistiikan palvelutasoon Suomessa. Lamavuosista toipuvan Suomen mukana kypsyi idea ulkoistettujen logistiikkapalveluiden kehittämisestä ja sisälogistiikan kokonaisvastuun ottamisesta palveluyritykselle.

Sana HUB otettiin käyttöön vuonna 1997. HUB:in määritelmä on tuttu tavaravirtojen lajittelukeskuksista sekä tiedonsiirron jakajista. Suomeksi HUB tarkoittaa keskiötä, keskusta ja napaa. Sana sopi mainiosti palveluideaan, jossa yrityksemme tarjoaa keskitetyn ratkaisun ja toimii materiaalivirtojen ja tiedonhallinnan logistisena keskuksena.

Asiakastarpeiden myötä HUB alkoi tuottaa logistisia palveluita aluksi huolinnan, kaupan ja teollisuuden yrityksille. 2000-luvulle saavuttaessa nähtiin selkeä tarve teollisuusyhtiöiden sisälogistiikan kehittämiselle sekä ulkoistuksille. HUB logistics nimi ja logo otettiin yhtenäiseksi brändiksi tytäryhtiöille ja palveluita lähdettiin kehittämään teknologiakeskeisesti, hakien parhaita toimintamalleja maailmalta.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

HUB logisticsin juuret juontavat 1990 luvun alkuun, jolloin laatujärjestelmät rantautuivat Suomeen. HUB tarjosi aluksi logistiikan palveluyrityksille laatujärjestelmien konsultointia. Toiminnan laajennuttua alkoi HUB tuottaa myös logistisia palveluita. Asiakkaan kokema erinomainen palvelu ja palvelun laatu ovat aina olleet HUBin toiminnan lähtökohta ja yksi toiminta-ajatuksistamme. HUBin kilpailukyky perustuu asiakkaan kokemaan palveluun.

Asemamme palveluketjussa on merkityksellinen ympäristön kannalta. Pystymme vaikuttamaan asiakkaan tapaan toimia logistiikan ohjauksessa, kuljetusten optimoinnissa, pakkausten kierrättämisessä sekä jätteiden käsittelyssä. Noudatamme kaikkia lainsäädännön toiminnalle ja ympäristölle asettamia vaatimuksia, ja sitoudumme ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen. Asiakkaidemme tiloissa työskentelevä henkilöstömme toimii paikallista toimintapolitiikkaa kunnioittaen, sekä asiakkaan laadullisia ja ympäristöön liittyviä päämääriä ja tavoitteita tukien.

Meidän HUBilaisten tavoitteena on oppia ja kehittyä henkilökohtaisesti laatu- sekä ympäristöasioissa koko työssäoloajan. Tavoitteenamme on jatkuva parantaminen. Jatkuva parantaminen koskee kaikkia HUBilaisia. Hyväksi havaitut toimintatavat kirjataan kaikilla organisaatiotasoilla ja niiden tiedotuksesta sekä koulutuksesta vastaa yrityksen johto. Yhtiön johto asettaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen tähtäävät tavoitteet konsernitasolla sekä toimipisteillä asetetaan tavoitteet yksikkötasolla, joiden toteutumista valvotaan erilaisin laatu- ja ympäristömittarein.

Toimintamme kulmakiviä ovat arvot, visio ja missio

Missio

Muutamme logistiikkaa uusilla palveluinnovaatioilla.

Arvot

  • Aktiivinen kehittäminen
  • Ote toiminnasta
  • Arvostus
  • Kannamme vastuumme kaikissa tilanteissa
  • Win-win-win

Visio

Olemme nopeimmin kasvava ja kehittyvä logistiikkakumppani tiedon ja materiaalien hallintaan

  • Kehitämme ja innovoimme asiakkaan toimintaa
  • Kasvamme yhdessä asiakkaidemme kanssa
  • Varmistamme kasvumme asiakkaan kokemalla erinomaisella palvelulla
  • Kehitämme henkilöstöämme jatkuvasti laadukkaampaan ja tehokkaampaan toimintaan

Laatu- ja ympäristösertifikaatit